Operativní leasing

Operativní leasing je jedna z forem dlouhodobého pronájmu automobilů. Ve své podstatě se jedná o dlouhodobý, časově ohraničený pronájem aut s širokou nabídkou doplňkových služeb. Naše společnost nabízí mimo jiné operativní leasing s nadstandardními podmínkami, což znamená, že se Vám o pronajatý vůz kompletně postaráme (tzv. full service).Co přesně to znamená:

 • dálniční poplatky
 • pravidelná údržba vozu
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • havarijní pojištění vozidla, asistenční služby
 • opravy a jiné činnosti spojené s pronajatým vozem
 • a další

Operativní leasing se hodí zejména pro ty z Vás, jejichž hlavním záměrem není získat automobil do vlastnictví. Doba pronájmu bývá kratší než ekonomická životnost automobilu a po skončení leasingové smlouvy vrací klient vůz zpět finanční společnosti.

Co se týká hlavních výhod operativního leasingu, tak mezi ně patří:

 • možnost daňového odpočtu
 • úspora mzdových a časových nákladů
 • osvobození od počáteční akontace (není nutné platit)
 • fixně daná měsíční splátka po celou dobu financování

Rozdíl mezi finančním a operativním leasingem

V případě finančního leasingu klient splácí leasingové společnosti automobil formou splátek, přičemž tento automobil je po celou dobu splácení majetkem leasingové společnosti. V okamžiku uhrazení všech splátek se majitelem automobil stává klient, který si vůz objednal a řádně splatil.

V případě operativního leasingu klient hradí leasingové společnosti pravidelné měsíční splátky, tedy nájem automobilu poskytnutého na předem dané časové období. Po uplynutí tohoto období se však nájemce nestává majitelem vozidla a vrací jej pronajímateli. Ten je po celou dobu majitelem automobilu a řeší jeho další prodej. Operativní leasing je tedy služba, která vám umožní využívání automobilu bez zbytečných starostí, avšak také bez nároku na jeho vlastnictví.

Proč využít operativní leasing?

V případě operativního leasingu si vlastně automobil na určité období (nejčastěji na 24, 36, nebo 48 měsíců) pouze pronajímáte a využíváte jej jako službu. Měsíčně pak hradíte fixní částku, která je po celou dobu leasingu neměnná.

Při uzavření smlouvy přitom neskládáte akontaci a nemusíte mít dopředu naspořené žádné peníze. Ve splátkách operativního leasingu navíc není „rozmělněna“ celá pořizovací hodnota nového vozidla, jako je tomu v případě úvěru či finančního leasingu, ale je do ní promítnut jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou automobilu, tedy hodnotou v okamžiku, kdy jej vrátíte zpět.

Při pořízení automobilu formou operativního leasingu se nestanete jeho majitelem, což se na první pohled může zdát jako značná nevýhoda. Avšak při hlubším zamyšlení lze dojít i ke zcela opačnému závěru. U auta pořízeného na operativní leasing se totiž nemusíte starat o jeho zůstatkovou hodnotu a opětovný prodej s nepříjemným smlouváním o ceně. Tyto starosti zůstávají společnosti. Taktéž likvidace případných pojistných událostí je záležitostí poskytovatele leasingu.

Jedním z příjemných faktorů užívání vozu poskytnutého formou operativního leasingu je také pravidelná obměna vašeho vozového parku. Po uplynutí smlouvy vrátíte vůz leasingové společnosti a ta vám v případě vašeho zájmu opět poskytne nové vozidlo. Můžete tak plynule pokračovat v pronájmu a stále jezdit v autě, na které se vztahuje plná tovární záruka a u nějž by neměly nastat žádné provozní potíže. Pokud byste si však stávající vozidlo oblíbili a chtěli jej po skončení leasingu odkoupit, pak se můžete na tomto postupu s leasingovou společností domluvit. Odkoupení vozidla po skončení leasingu však většinou bývá, vzhledem k jeho vysoké zůstatkové hodnotě, finančně méně výhodné a je lepší pronajmout si opět nový vůz.

Co obsahují měsíční splátky?

Výše pravidelné měsíční splátky je závislá na mnoha faktorech, zejména pak na druhu vozidla, jeho výbavě a rozsahu poskytovaných služeb. Do celkové výše splátek operativního leasingu je promítnut především rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou automobilu.

Fixní měsíční částka vždy obsahuje také povinné ručení a havarijní pojištění, jehož rozsah se u jednotlivých společností liší a cena se odvíjí od výše vaší spoluúčasti na pojistných událostech.

Nedílnou součástí měsíční platby je samozřejmě i částka, jež slouží společnosti na pokrytí úkonů spojených s provozem vozidla a administrativou. Splátky dále mohou obsahovat i specifické položky a platby.

Operativní leasing zahrnuje

 • pronájem vozu,
 • povinné ručení,
 • havarijní pojištění,
 • připojištění skel.
 • pravidelné servisní prohlídky,
 • asistenční služby,
 • dálniční známku,
 • zimní pneumatiky a jejich přezouvání s uskladněním po celou dobu trvání smlouvy.

Živnostníky a drobné podnikatele jistě potěší skutečnost, že splátky operativního leasingu často již zahrnují silniční daň a koncesionářský poplatek za provoz autorádia.

Podnikající osoby bude jistě zajímat také to, že splátky jsou okamžitým daňově uznatelným nákladem.

Co měsíční splátka nezahrnuje?

V pravidelné měsíční splátce operativního leasingu bývají u komplexní varianty zahrnuty prakticky všechny poplatky, které jsou s provozem vozidla spojeny. Sami si však nad rámec operativního leasingu budete muset hradit pohonné hmoty, pokuty, náklady spojené s koupí a doplněním náplně do ostřikovačů, opravy/výměny poškozených pneumatik a ráfků kol, vyvážení, dodatečná montáž systému kontroly tlaku v pneumatikách.

 

Základní a technické údaje o registraci